De route, één en al afwisseling

Het Vlinderommetje begint bij de Vlindertuin en gaat via een ecologisch beheerd landschapspark naar kleinschalig weide- en bosgebied. Vervolgens door het historische essenlandschap van Steenbergen naar het Faliebergbos en weer terug naar de Vlindertuin.

U kunt de route, die tegen de klok in loopt, natuurlijk ook in gedeelten lopen.

Route naar de Vlindertuin: Komend met de auto vanaf de A28 (afslag Zuidwolde) komt men via de Willem Moesweg en de Meppelerweg Zuidwolde binnen. Juist voorbij het bordje "bebouwde kom" ter hoogte van de begraafplaats Zuidwolde staat een aanwijsbord naar rechts naar de Vlindertuin. Het pad volgend tot waar rechtdoor het fietspad begint, kan men daar de auto parkeren en ca 200 m lopen over het fiets- en wandelpad. Aan de rechterkant is dan de ingang naar de Vlindertuin en het eigenlijke begin van het Vlinderommetje. Het Vlinderommetje kan overigens op ieder punt van de route starten omdat het rond loopt. (dus ook al bij de begraafplaats, maar ook aan de andere kant van het dorp waarbij de toegang via de N48 verwijst naar een carpoolplek. Ook langs deze carpoolplek loopt het vlinderommetje in de richting tegen de klok in.)

De Wemme

Steenberger Es

     

Lees mee via QR-codes

De route is onderweg zeer goed aangegeven met houten paaltjes met het gele logo van het Vlinderommetje Zuidwolde. Regelmatig treft u een informatiebord aan met de bezienswaardigheden ter plekke helder uitgelegd en mooi geïllustreerd.

Heeft u een smartphone mee? Dan zijn alle bijzonderheden onderweg te volgen via de QR-codes op deze paaltjes die u scant met uw telefoon.

Het Vlinderommetje in een landschap van eeuwen geleden

 

We bekeken de route van het Vlinderommetje ook eens in historisch perspectief. Je ziet dat in de tijd van deze kaart de bebouwing zich vrijwel uitsluitend bevond langs wat nu de Hoofdstraat is met de kerk in het centrum.

Het Westerveld en het gebied De Vennen waren duidelijk gebieden met kleine agrarische perceeltjes en Kerkenbosch was echt nog landbouwgebied of bos. Nu is dat allemaal bebouwd. Ook het grootste deel van de Steenberger Es is woongebied geworden. Een paar boerderijen zijn te zien op Steenbergen en een paar bekende namen komen langs: Falie-Berg en Ekel-Berg en de Slagendijk. Ook onbekende namen van elementen die geheel verdwenen zijn, zoals Wijnplas en Zandiger dijk.

Er is veel veranderd in de loop van de eeuwen.

(met dank aan Ernstjan Penninkhof)