Westrand

 

De westrand

 

Langs de westrand van Zuidwolde loopt een toeristisch fiets- en wandelpad. Dit pad is onderdeel van de Echtener fietsroute en het pad wordt dikwijls gebruikt bij de rijwielvierdaagse. Het is dan ook een prachtig pad van de Meppelerweg tot aan de Burgemeester Tonckensstraat. De brede groenstrook waar het pad doorheen loopt, is enkele jaren geleden door de gemeente verschraald door gedeeltelijke afgraving en in de periode daarna zijn poelen hersteld en de houtranden onderhouden. Het gebied is opgenomen in de strook die ecologisch wordt beheerd. Selectief maaien zorgt er voor dat planten overal de kans krijgen rijpe zaden te vormen en te verspreiden. Het maaisel afvoeren zorgt er voor dat de bodem verder verschraalt en dat de soortenrijkdom kan toenemen. Overheersende soorten van rijke grond zoals brandnetels, zuring en Fluitenkruid, maken plaats voor inheemse (Drentse) soorten zoals Zandblauwtje, Muizenoor, Sintjanskruid en Vogelpootje. Verder wordt vooral aandacht gegeven aan de verspreiding van halfparasieten zoals de Ratelaar. Deze fraai bloeiende plant trekt voedsel uit de wortels van grassen en verzwakt op den duur deze grassoorten zodanig dat er weer open plekken ontstaan waar andere plantensoorten kunnen ontkiemen.

In enkele jaren is het aantal wilde planten verdubbeld  van ca 100 naar ca 200 soorten. De variatie in het gebied is enorm toegenomen. Ook het aantal soorten insecten is sterk toegenomen. Kikkers, padden en salamanders hebben ook al hun weg naar de westrand gevonden. De verwachting is dat in de westrand net als in Middelveen op den duur ook orchideeënsoorten zullen verschijnen en dat de westrand uit zal groeien tot een rijkbloeiende groenstrook met een veelheid aan soorten paddenstoelen, insecten en allerlei andere diersoorten. Het vlinderommetje langs de westrand loopt langs de volkstuin en komt natuurlijk ook langs de Vlindertuin. Het is de moeite waard om er bij stil te staan.

 

 

 

groot dikkopje

Groot dikkopje is een dagvlinder die je in juni kunt tegenkomen

zandige laagten

Aan de westrand zijn zandige laagten aangebracht

struikheide

Een heischrale vegetatie met Struikheide en Zandblauwtje

 

valse salie

De zeldzame Valse salie komt langs de westrand voor